Categorie: Veilig werken

In de groenvoorziening is één van de meest gebruikte apparaten de motorkettingzaag. De kettingzaag is onmisbaar voor het afkorten van takken, en het vellen en verwijderen van bomen. Juist de gewoonte van het hanteren van de kettingzaag, maakt dat de gebruiker nonchalanter omgaat met dit apparaat. Een moment van onoplettendheid kan levensbedreigend zijn. Het is […]

Meer lezen

Veel van de ongevallen met de bovenloopkraan zijn te herleiden naar foutief en/of onveilig handelen door de gebruiker. Voor het waarborgen van de veiligheid van de bediener, personen en objecten in de directe omgeving, is basiskennis en praktische kennis van deze machines nodig. Steeds vaker eisen opdrachtgevers dat bedieners van machines, zoals een bovenloopkraan, in […]

Meer lezen

De bosmaaier is een onmisbaar hulpmiddel om kleine oppervlakten of randen te maaien. Het lijkt ongevaarlijk maar niets is minder waar. Door onzorgvuldig gebruik van de bosmaaier kan ernstig letsel worden veroorzaakt. Denkt u maar eens aan opspattende stenen, de verkeerde gebruikshouding of oogletsel door onzorgvuldig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is daarom belangrijk om […]

Meer lezen

Deze opleiding is bestemd voor werknemers die alleen laden en lossen met een kraan tot een maximumbedrijfslastmoment van tien TM (ton meter). Volgens de Arbowet is een werkgever verplicht aan te kunnen tonen dat zijn werknemers voldoende geschoold zijn voor bediening van de autolaadkraan. Voor deze categorie chauffeurs is een veiligheidsopleiding voldoende. Wilt u veilig […]

Meer lezen

Op de bouwplaats gebeuren veel ongelukken met het gebruik van hijs- en hefwerktuigen. Soms met fatale en aanzienlijke schade tot gevolg. Hijsen en heffen is een risicovolle activiteit. De ervaring en opleiding van de werknemer spelen hierbij een grote rol. Door verschillende voorzorgsmaatregelen te nemen en deze opleiding te volgen, kun je als bouwplaatsmedewerker veilig […]

Meer lezen

Deze opleiding is voor personen die te maken hebben met werkzaamheden waarbij valbeveiliging vereist is. Wanneer er inspectie- of onderhoudswerkzaamheden op hoogte worden uitgevoerd, dienen hiervoor de juiste veiligheidsmaatregelen te worden getroffen. De in Nederland geldende ondergrens is 2,5 meter. Dit is de grens voor het verplicht gebruikmaken van valbeveiligingsmiddelen. Bij het werken op hoogte […]

Meer lezen

De opleiding VOP VIAG (Voldoende Onderricht Persoon Veiligheidsinstructies Aardgas) is bedoeld voor personen die aan/in de omgeving van gasnetten hun werkzaamheden verrichten. Deze werknemers moeten regelmatig instructies krijgen over de gevaren die zij tegen kunnen komen. Deze opleiding geeft invulling aan de door de Arbowet verplichte instructie. Een VOP (Voldoende Onderricht Persoon) Laagspanning mag werkzaamheden […]

Meer lezen

Opleiding ‘VOP BEI’ (Voldoende Onderricht Persoon Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties) is bedoeld voor personen die aan/in de omgeving van elektrische installaties hun werkzaamheden verrichten. Het is van groot belang dat deze medewerkers met regelmaat voorlichting en instructies krijgenn over de gevaren die zij tegen kunnen komen. De training Voldoende Onderricht Persoon Laagspanning, geeft invulling aan […]

Meer lezen

Deze opleiding is voor personen die tijdens hun werkzaamheden gebruik maken van een reachtruck. Hierbij is het belangrijk om aandacht te besteden aan veiligheid. Bovendien is een onderneming in het kader van de Arbowet verplicht de betreffende werknemers grondig te instrueren – ook met betrekking tot reachtruck en veiligheid. Daarom ligt tijdens de opleiding de […]

Meer lezen

Veel van de ongevallen met hoogwerkers zijn te herleiden naar foutief en/of onveilig handelen door de gebruiker. Voor het waarborgen van de veiligheid van de bediener, personen en objecten in de directe omgeving is basis- en praktische kennis van deze machines nodig. Steeds vaker eisen opdrachtgevers dat bedieners van hoogwerkers in het bezit moeten zijn […]

Meer lezen