Opleiding ‘VOP BEI’ (Voldoende Onderricht Persoon Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties) is bedoeld voor personen die aan/in de omgeving van elektrische installaties hun werkzaamheden verrichten.
Het is van groot belang dat deze medewerkers met regelmaat voorlichting en instructies krijgenn over de gevaren die zij tegen kunnen komen.
De training Voldoende Onderricht Persoon Laagspanning, geeft invulling aan deze door de Arbowet verplichte instructie.

Een VOP (Voldoende Onderricht Persoon) Laagspanning mag werkzaamheden van beperkte omvang en risico aan elektrische installaties uitvoeren. Voorafgaand aan de werkzaamheden, ontvang hij/zij instructies van een vakbekwaam persoon. De VOP is daardoor in staat om gevaren te voorkomen die door elektriciteit wordt veroorzaakt.

Wilt u voldoen aan de eisen van VOP-BEI? Schrijf u dan nu in voor deze opleiding. Alltrain verzorgt het gehele traject: van opleiding tot certificaat.

Trainingsprogramma

Onderwerpen die tijdens de opleiding ter sprake komen, zijn:
– wet- en regelgeving
– elektrotechnische werkzaamheden
– niet-elektrotechnische werkzaamheden
– veiligheidsmaatregelen
– persoonlijke beschermingsmiddelen
Daarnaast bestaat de opleiding ook uit een onderdeel praktijk.

Opleidingsduur

De opleiding ´VOP BEI´ duurt één lesdag.

Doelstelling

Na deze opleiding heeft u voldoende kennis voor de BEI-eisen van uw functie ‘Voldoende Onderricht Persoon BEI’.

Gewenste voorkennis en studiebelasting

Voor deze opleiding bestaan geen specifieke toelatingseisen.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de opleiding ontvangt u een hand-out.

Examen en certificaat

De opleiding wordt afgesloten met het afnemen van een Stipel examen. Als het examen met positief resultaat is voltooid, ontvangt u van Alltrain een certificaat. De geldigheidsduur van dit certificaat is drie jaar.