Categorie: Bedrijfshulpverlening

Voor het geval van een calamiteit wordt een ontruimingsplan opgesteld – dit is afhankelijk van de aard en locatie van het bedrijf. In dit plan worden de verantwoordelijkheden en taken omschreven, evenals de procedures die tijdens een calamiteit moeten worden opgevolgd. Door een ontruimingsplan kunnen BHV’ers snel actie ondernemen en de aanwezige personen in veiligheid […]

Meer lezen

Agressie gericht tegen medewerkers komt helaas in veel organisaties voor. Denk aan winkels, maar ook aan ziekenhuizen of instellingen in de sociale verzorging. Medewerkers horen beschermd te worden. Agressie kan een grote impact hebben op jezelf en jouw collega’s. Het is daarom verstandig om goed voorbereid te zijn op mogelijke vormen van agressie. Trainingsprogramma De […]

Meer lezen

De BHV module ‘Ontruiming en communicatie’ is bedoeld voor personen die BHV’er willen worden, maar die al in het bezit zijn van een geldig diploma ‘Eerste Hulp’ van het Oranje Kruis. Deze deelnemers kunnen ontheffing krijgen voor de module ‘Eerste Hulp’ maar komen wel in aanmerking voor een compleet BHV certificaat. Trainingsprogramma Tijdens de module […]

Meer lezen

In de BHV module ‘Levensreddende Eerste Hulp (LEH)’ leer je om gevaarlijke situaties te herkennen, de juiste noodzakelijke verzorging te bieden aan slachtoffers en adequaat te handelen. Na het volgen van de module kan de BHV’er optreden bij een ongeval. Trainingsprogramma De volgende onderwerpen worden tijdens de module besproken: – ademhalingsstoornissen – bewustzijnstoornissen – bloedsomloopstoornissen […]

Meer lezen

De BHV module ‘Brand’ is bestemd voor BHV’ers waarvan verwacht wordt dat ze handelend optreden bij een beginennde brand, dat ze communiceren met professionele hulpdiensten en dat ze op een verantwoorde manier het pand/gebouw ontruimen. Schrijf u dan nu in voor deze opleiding. Alltrain verzorgt het gehele traject: van opleiding tot certificaat. Trainingsprogramma Onderwerpen die […]

Meer lezen

Een bedrijfshulpverlener dient zijn kennis en praktische vaardigheden actueel te houden. Met deze herhalingsopleiding geeft u invulling aan deze verplichting. Naast het opfrissen van de kennis en vaardigheden uit de basisopleiding BHV, komen ook de nieuwste ontwikkelingen – op het gebied van bedrijfshulpverlening – aan bod. Door het volgen van deze herhalingsopleiding wordt de geldigheid […]

Meer lezen

Een bedrijfshulpverlener dient zijn kennis en praktische vaardigheden actueel te houden. Met deze herhalingsopleiding geeft u invulling aan deze verplichting. Naast het opfrissen van de kennis en vaardigheden uit de basisopleiding BHV, komen ook de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bedrijfshulpverlening aan bod. Door het volgen van deze herhalingsopleiding wordt de geldigheid van uw […]

Meer lezen

Wanneer er brand uitbreekt in een organisatie, ontruiming nodig is of iemand zich bezeert, dienen er personen aanwezig te zijn om actie te ondernemen. Vanuit de Arbowet is de werkgever verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Dit kan door middel van een opleiding ‘Bedrijfshulpverlening’ (BHV). Deze basisopleiding is voor personen die binnen de organisatie zijn/worden aangesteld […]

Meer lezen