De BHV module ‘Brand’ is bestemd voor BHV’ers waarvan verwacht wordt dat ze handelend optreden bij een beginennde brand, dat ze communiceren met professionele hulpdiensten en dat ze op een verantwoorde manier het pand/gebouw ontruimen.

Schrijf u dan nu in voor deze opleiding. Alltrain verzorgt het gehele traject: van opleiding tot certificaat.

Trainingsprogramma

Onderwerpen die tijdens de opleiding worden besproken, zijn:
– melden van een calamiteit
– bestrijden van een brand
– ontruimingsbegeleiding
– herkennen van een gevaarlijke situatie
– juiste maatregelen nemen met het oog op eigen veiligheid en de veiligheid van omstanders
– deskundige hulp verzorgen
– status en situatie van het slachtoffer beoordelen
– slachtoffer geruststellen
– verplaatsen van een slachtoffer in noodsituaties

Doelstelling

Na de module heeft u inzicht op het begrip BHV, het optreden van de brandweer, de gevaren en middelen bij brand, en hoe u veilig kunt handelen bij een calamiteit zoals brand.

Gewenste voorkennis en studiebelasting

Voor deze module bestaan geen specifieke toelatingseisen.

Lesmateriaal

Niet van toepassing.

Examen en certificaat

De BHV module wordt afgesloten met een theorie-examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u van Alltrain een certificaat.