Voor het geval van een calamiteit wordt een ontruimingsplan opgesteld – dit is afhankelijk van de aard en locatie van het bedrijf. In dit plan worden de verantwoordelijkheden en taken omschreven, evenals de procedures die tijdens een calamiteit moeten worden opgevolgd.
Door een ontruimingsplan kunnen BHV’ers snel actie ondernemen en de aanwezige personen in veiligheid worden gebracht.

Trainingsprogramma

Voordat de ontruimingsoefening start, zal er een bespreking zijn met de betrokkene(n). Naar aanleiding van dit gesprek wordt er een draaiboek opgesteld. Het draaiboek wordt doorgenomen en – na goedkeuring – uitgevoerd

Na de ontruimingsoefening vindt er met alle betrokken BHV’ers een evaluatie plaats. Hier worden alle leermomenten besproken en de verbeterpunten aangegeven.
Van de evaluatie wordt een verslag gemaakt met (eventuele) aanbevelingen. Dit verslag ontvangt u na enkele dagen.

Doelstelling

Het toetsen of uw veiligheidsorganisatie, zoals omschreven in het ontruimingsplan, goed functioneert.

Gewenste voorkennis en studiebelasting

Niet van toepassing.

Lesmateriaal

Niet van toepassing.

Examen en certificaat

Niet van toepassing.