Wanneer er brand uitbreekt in een organisatie, ontruiming nodig is of iemand zich bezeert, dienen er personen aanwezig te zijn om actie te ondernemen. Vanuit de Arbowet is de werkgever verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Dit kan door middel van een opleiding ‘Bedrijfshulpverlening’ (BHV). Deze basisopleiding is voor personen die binnen de organisatie zijn/worden aangesteld als bedrijfshulpverlener.

Wilt u leren hoe u op de juiste manier moet handelen bij een incident? Schrijf u dan nu in voor de basisopleiding BHV. Alltrain verzorgt voor u het gehele traject: van opleiding tot certificaat.

Trainingsprogramma

Taken van een bedrijfshulpverlener zijn o.a. het alarmeren van de organisatie – zowel intern als extern, het ontruimen/evacueren van personen uit een pand, het verrichten van levensreddende eerste hulp, en het blussen van een beginnende brand.

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven, waardoor de opleiding een interactief karakter heeft. Het theoretisch deel wordt afgesloten met een toets.

Onderwerpen die worden behandeld, zijn:
– algemene informatie en regelgeving
– behandelen van breuken, schock en ontwrichtingen
– stabiele zijligging
– aanleggen van noodverband
– reanimatie
– omgaan met een AED
– algemene informatie over brand
– soorten brand onderscheiden
– blusmiddelen
– evacueren
– brand blussen (praktijkoefening)
– begeleiden professionele hulpdiensten

Doelstelling

U wordt opgeleid in het uitvoeren van de taken van bedrijfshulpverlener.

Gewenste voorkennis en studiebelasting

Voor deze opleiding zijn geen specifieke toelatingseisen.

Lesmateriaal

Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het lesmateriaal van Alltrain. Van u wordt verwacht dat u het lesmateriaal heeft doorgenomen voordat u naar de opleiding komt.

Examen en certificaat

De resultaten van de toets, alsmede uw inzet en gedemonstreerde vaardigheden bij de praktijkoefeningen, vormen de basis voor het behalen van het BHV-certificaat.