Veel van de ongevallen met hoogwerkers zijn te herleiden naar foutief en/of onveilig handelen door de gebruiker.
Voor het waarborgen van de veiligheid van de bediener, personen en objecten in de directe omgeving is basis- en praktische kennis van deze machines nodig. Steeds vaker eisen opdrachtgevers dat bedieners van hoogwerkers in het bezit moeten zijn van een certificaat.
Door de wetgever is bepaald dat een bediener van een hoogwerker achttien jaar of ouder dient te zijn en een bedieningsinstructie heeft gehad.

Wilt u veilig leren werken met een hoogwerker? Schrijf u dan nu in voor deze opleiding. Alltrain verzorgt het gehele traject: van opleiding tot certificaat.

Trainingsprogramma

Onderwerpen die tijdens de opleiding worden behandeld, zijn:
– wettelijke bepalingen
– uitleg over verschillende typen hoogwerkers
– onderdelen van de hoogwerker
– veiligheidsvoorschriften
– praktijkoefeningen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsschoenen en een helm dienen door de deelnemer zelf verzorgd te worden. Om aan te sluiten bij de praktijk, wordt tijdens de oefeningen bij voorkeur gebruik gemaakt van door een opdrachtgever(s) ter beschikking gestelde hoogwerker.

Opleidingsduur

De opleiding ‘Veilig werken met de hoogwerker’ duurt één lesdag.

Toets en certificaat

Na afloop van de opleiding legt u een competentietoets af. Onze ervaren en vakbekwame docenten zien erop toe dat u deze toets goed voorbereid kunt afleggen. Als u de toets met positieve deelname heeft afgesloten, ontvangt u van ons een officieel certificaat.

Doelstelling

Na deze opleiding weet u hoe u de werkzaamheden met een hoogwerker veilig kunt uitvoeren en risico’s tijdens het werken met een hoogwerker kunt beperken.

Gewenste voorkennis en studiebelasting

Voor deze opleiding bestaan geen specifieke toelatingseisen.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de opleiding ontvangt u een hand-out.

Examen en certificaat

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven waardoor de opleiding een interactief karakter heeft. U wordt hierdoor gemotiveerd om actief aan de opleiding deel te nemen.