Deze opleiding is bestemd voor werknemers die alleen laden en lossen met een kraan tot een maximumbedrijfslastmoment van tien TM (ton meter).
Volgens de Arbowet is een werkgever verplicht aan te kunnen tonen dat zijn werknemers voldoende geschoold zijn voor bediening van de autolaadkraan. Voor deze categorie chauffeurs is een veiligheidsopleiding voldoende.

Wilt u veilig leren werken met een autolaadkraan? Schrijf u dan nu in voor deze opleiding. Alltrain verzorgt het gehele traject: van opleiding tot certificaat.

Trainingsprogramma

Onderwerpen die tijdens deze opleiding worden behandeld, zijn:
– wetgeving
– veiligheidsvoorschriften
– naderen van de losplaats
– bedienen van de autolaadkraan
– laad- en lostechnieken
– manoeuvreren met last
– controleren van technische staat

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Helm en veiligheidsschoenen dienen door u als deelnemer zelf verzorgd te worden.
Om aan te sluiten bij de praktijk wordt tijdens de oefeningen – bij voorkeur – gebruik gemaakt van, door de opdrachtgever(s) ter beschikking gestelde, auto met autolaadkraan.

Opleidingsduur

De opleiding ‘Veilig werken met de autolaadkraan’ duurt één lesdag.

Doelstelling

U leert tijdens deze opleiding de praktische basisvaardigheden voor het veilig en vakkundig bedienen van een autolaadkraan.

Gewenste voorkennis en studiebelasting

Voor deze opleiding bestaan geen specifieke toelatingseisen.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de opleiding ontvangt u een hand-out.

Examen en certificaat

Na afloop van de opleiding legt u een competentietoets af. Als u de toets met positieve deelname heeft afgesloten, ontvangt u van Alltrain een officieel certificaat.