Deze opleiding is voor personen die tijdens hun werkzaamheden gebruik maken van een reachtruck. Hierbij is het belangrijk om aandacht te besteden aan veiligheid. Bovendien is een onderneming in het kader van de Arbowet verplicht de betreffende werknemers grondig te instrueren – ook met betrekking tot reachtruck en veiligheid. Daarom ligt tijdens de opleiding de nadruk op controle en veilig gebruik van de reachtruck. Onder leiding van een vakbekwame docent wordt met de reachtruck geoefend. Tijdens het praktische deel van de opleiding wordt onder andere aandacht besteed aan de rijklaarcontrole, het stelling rijden en het laden en lossen.

Wilt u veilig leren werken met een reachtruck? Schrijf u dan nu in voor deze opleiding. Alltrain verzorgt voor u het gehele traject; van de opleiding tot het certificaat.

Trainingsprogramma

Onderwerpen die tijdens deze opleiding worden behandeld, zijn:
– basiskennis van de machines
– zwaartekracht en balans
– reachtrucks en hulpmiddelen
– rijden met de reachtruck
– belading en belasting
– techniek
– veiligheid
– rijklaarcontrole
– periodieke keuring
– lasten opnemen, verplaatsen en afzetten
– rijden op de openbare weg

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsschoenen dienen door de deelnemer zelf verzorgd te worden. Tijdens de oefeningen wordt er – bij voorkeur – gebruik gemaakt van door een opdrachtgever(s) ter beschikking gestelde reachtruck.

Opleidingsduur

De opleiding ‘Veilig werken met de reachtruck’ duurt één lesdag.

Toets en certificaat

Na afloop van de opleiding legt u een competentietoets af. Onze ervaren en vakbekwame docenten zien erop toe dat u deze toets goed voorbereid kunt afleggen. Als u de toets met positieve deelname heeft afgesloten, ontvangt u van Alltrain een officieel certificaat.

Doelstelling

Na deze opleiding weet u hoe u de werkzaamheden met een reachtruck veilig kunt uitvoeren en risico’s tijdens het werken met een reachtruck kunt beperken.

Gewenste voorkennis en studiebelasting

Voor deze opleiding bestaan geen specifieke toelatingseisen.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de opleiding ontvangt u een hand-out.

Examen en certificaat

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven waardoor de opleiding een interactief karakter heeft. U wordt hierdoor gemotiveerd om actief aan de opleiding deel te nemen.