Deze opleiding is voor personen die te maken hebben met werkzaamheden waarbij valbeveiliging vereist is.
Wanneer er inspectie- of onderhoudswerkzaamheden op hoogte worden uitgevoerd, dienen hiervoor de juiste veiligheidsmaatregelen te worden getroffen.
De in Nederland geldende ondergrens is 2,5 meter. Dit is de grens voor het verplicht gebruikmaken van valbeveiligingsmiddelen.

Bij het werken op hoogte is het belangrijk dat men bewust is van de gevaren, in staat is gevaren te signaleren en beoordelen, en in staat is te werken met valbeveiligingssystemen.

Wilt u veilig werken met valbeveiligingsmiddelen? Schrijf u dan nu in voor deze opleiding. Alltrain verzorgt het gehele traject: van opleiding tot certificaat.

Trainingsprogramma

Onderwerpen die tijdens de opleiding ‘Veilig werken met valbeveiliging’ aan bod komen, zijn:
– veiligheid- en gezondheidswetgeving
– werken op hoogte
– randbeveiligingen
– Arbowetgeving
– gebruik van de harnasgordel
– veiligheidsgordel in de hoogwerker
– op hoogte verlaten van de hoogwerker
– hangtrauma
– bewustwording van valgevaar en noodzaak van valbeveiliging
– inspectie en onderhoud van valbeveiliging
– onveilige werksituaties en omstandigheden
– omgevingsveiligheid

Naast theorie bestaat de opleiding ook uit praktijkoefeningen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsschoenen – en bij voorkeur eigen valbeveiliging – dienen door de deelnemer zelf verzorgd te worden. Daarnaast hoort er een reddingset aanwezig te zijn. Indien de set afwezig is, is het mogelijk dat Alltrain het voor u verzorgt.

Locatie

De opleiding ‘Veilig werken met valbeveiliging’ wordt zoveel mogelijk in-company verzorgd op locatie van een van onze (deelnemende) opdrachtgevers. Op de oefenlocatie dient een object aanwezig te zijn met een hoogte van minimaal 2,5 meter boven de vloer.

Opleidingsduur

De opleiding duurt een halve lesdag.

Doelstelling

U wordt tijdens de opleiding bekend en vertrouwd gemaakt met het gebruik van – en werken met – valbeveiligingssystemen. U leert hoe u risico’s kunt beperken, en hoe u een slachtoffer kunt bevrijden.

Gewenste voorkennis en studiebelasting

Voor deze opleiding bestaan geen specifieke toelatingseisen.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de opleiding ontvangt u een hand-out.

Examen en certificaat

Na afloop van de opleiding legt u een competentietoets af. Als u de toets met positieve deelname heeft afgesloten, ontvangt u van Alltrain een officieel certificaat.