Op de bouwplaats gebeuren veel ongelukken met het gebruik van hijs- en hefwerktuigen. Soms met fatale en aanzienlijke schade tot gevolg. Hijsen en heffen is een risicovolle activiteit. De ervaring en opleiding van de werknemer spelen hierbij een grote rol.
Door verschillende voorzorgsmaatregelen te nemen en deze opleiding te volgen, kun je als bouwplaatsmedewerker veilig gebruik maken van hijs- en hefwerktuigen.

Wilt u veilig leren werken met hijs- en hefwerktuigen? Schrijf u dan nu in voor deze opleiding. Alltrain verzorgt het gehele traject: van opleiding tot certificaat.

Trainingsprogramma

Onderwerpen die tijdens de opleiding worden behandeld, zijn:
– veiligheidsvoorschriften
– bewustwording van gevaren
– Arbowetgeving
– inspectie en onderhoud van werktuigen
– onveilige werksituaties en omstandigheden

Naast de theorie zijn er enkele praktijkoefeningen.

Persoonlijke beschemingsmiddelen

Helm en veiligheidsschoenen dienen door u als deelnemer zelf te worden verzorgd.
Om aan te sluiten bij de praktijk wordt tijdens de oefeningen – bij voorkeur – gebruik gemaakt van, door de opdrachtgever(s) ter beschikking gestelde, hijs- en hefmiddelen.

Opleidingsduur

De opleiding ‘Veilig hijsen en heffen op de bouwplaats’ duurt één lesdag.

Doelstelling

Na deze opleiding weet u hoe u werkzaamheden met hijs- en hefwerktuigen veilig kunt uitvoeren en risico’s tijdens het werken met deze werktuigen kunt beperken.

Gewenste voorkennis en studiebelasting

Voor deze opleiding bestaan geen specifieke toelatingseisen. Ervaring met het werken met hijs- en hefmiddelen is gewenst.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de opleiding ontvangt u een hand-out.

Examen en certificaat

Na afloop van de opleiding legt u een competentietoets af. Als u de toets met positieve deelname heeft afgesloten, ontvangt u van Alltrain een officieel certificaat.