In de groenvoorziening is één van de meest gebruikte apparaten de motorkettingzaag. De kettingzaag is onmisbaar voor het afkorten van takken, en het vellen en verwijderen van bomen.
Juist de gewoonte van het hanteren van de kettingzaag, maakt dat de gebruiker nonchalanter omgaat met dit apparaat. Een moment van onoplettendheid kan levensbedreigend zijn. Het is daarom belangrijk om goed voorbereid aan het werk te gaan. De Arbowet schrijft dan ook voor dat medewerkers, die dit soort apparaten gebruiken, regelmatig geïnstrueerd moeten worden over het gebruik hiervan.

Wilt u veilig leren werken met een motorkettingzaag? Schrijf u dan nu in voor deze opleiding. Alltrain verzorgt het gehele traject: van opleiding tot certificaat.

Trainingsprogramma

Onderwerpen die tijdens de opleiding worden besproken, zijn:
– dagelijks onderhoud
– (de)montage van de motorkettingzaag
– Arbowetgeving en veiligheid
– vaktechnisch werk met de motorkettingzaag
– persoonlijke beschermingsmiddelen
– scherpen van zaagkettingen
– omgevingsveiligheid

Naast de theorie, bestaat de opleiding ook uit praktijkoefeningen.

Opleidingsduur

De opleiding ‘Veilig werken met de motorkettingzaag’ duurt één lesdag.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Een helm met gelaatscherm, zaagkleding en veiligheidsschoenen dienen door u als deelnemer zelf verzorgd te worden.
Om aan te sluiten bij de praktijk wordt tijdens de oefeningen bij voorkeur gebruik gemaakt van, door de opdrachtgever(s) ter beschikking gestelde, motorkettingzagen en zaagmateriaal.

Doelstelling

U wordt tijdens de opleiding bekend en vertrouwd gemaakt met het veilig en verantwoord werken met een motorkettingzaag. Daarnaast leert u hoe u risico’s tijdens het werken kunt beperken.

Gewenste voorkennis en studiebelasting

Voor deze opleiding bestaan geen specifieke toelatingseisen.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de opleiding ontvangt u een hand-out.

Examen en certificaat

Na afloop van de opleiding legt u een competentietoets af. Als u de toets met positieve deelname heeft afgesloten, ontvangt u van Alltrain een officieel certificaat.