Categorie: Bodemsanering

Deze opleiding is bedoeld voor personen die werkzaamheden uitvoeren in of nabij verontreinigde grond en (grond)water. Denk hierbij aan grondwerkers, machinisten, kabelleggers, etc. De werkzaamheden die zij uitvoeren, brengen risico’s met zich mee. Als deelnemer leert u om risico’s tijdig te signaleren en te kunnen vermijden. Tijdens de opleiding wordt de nadruk gelegd op het […]

Meer lezen

Deze opleiding is bedoeld voor personen die risicovol werk verrichten in (petro)chemische bedrijven, en op werkplekken waar gevaarlijke gassen en dampen kunnen vrijkomen. Indien een medewerker tijdens de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden wordt blootgesteld aan schadelijke gassen en dampen, dan dient de mate van blootstelling te worden beoordeeld om vervolgens gepaste maatregelen te nemen. Wilt […]

Meer lezen

Deze opleiding is voor personen die werkzaamheden uitvoeren in of nabij verontreinigde grond en (grond)water. Tijdens deze opleiding leert u als deelnemer om risicogestuurd te werken, deze risico’s tijdig te signaleren en te kunnen vermijden. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het nemen van verantwoordelijkheid om de veiligheid te waarborgen, en het nemen van passende […]

Meer lezen

Het werk met asbest is onder het Asbestverwijderingsbesluit aan strenge regels gebonden. Tijdens de opleiding leert u asbest te herkennen in bouwmaterialen, afval en bodem, en leert u hoe u er mee om moet gaan. Deze opleiding voldoet aan de BRL 7001-termen voor basisherkenning asbest. Wilt u leren hoe u asbest kunt herkennen en hoe […]

Meer lezen