Het is niet bij iedereen bekend dat de kosten voor een opleiding in veel gevallen niet volledig zelf betaald hoeft te worden. De opleidingskosten zijn in veel gevallen aftrekbaar van de belasting, en er zijn mogelijkheden om subsidie te krijgen voor de opleidingskosten.

Subsidieregeling Praktijkleren

Per 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren. Deze regeling wordt uitgevoerd door Agentschap NL. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Wilt u weten wat er precies is veranderd per 1 januari 2014? Lees dan meer over de Subsidieregeling Praktijkleren en de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen.

Europees sociaal fonds (ESF)

Het Europees sociaal fonds stimuleert de flexibiliteit van de Europese beroepsbevolking door voor bedrijven een tegemoetkoming aan te bieden voor hun opleidingsbeleid. Ze steunen een aantal projecten o.a. branche breed opleiden door subsidie te verstrekken voor de kosten van een opleiding aan de werkgever, hoeveel dit is en of uw opleiding voldoet aan de eisen van het ESF kunt u zelf aanvragen bij uw branche vereniging. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar http://www.agentschapszw.nl/subsidies

Opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O)

Er zijn vele opleidings-en ontwikkelingsfondsen opgericht door branches. Werkgevers kunnen vergoeding aanvragen voor opleidingskosten bij het O&O fonds van uw branchevereniging. Het fonds bepaalt dan of de opleiding geheel, gedeeltelijk of niet vergoed word. Voor meer informatie over het O&O fonds dat bij uw branchevereniging hoort, verwijzen wij u door naar www.agentschapszw.nl

Binnen de diverse branche-CAO’s wordt een gedeelte van de loonkosten gereserveerd voor opleidingsactiviteiten van werknemers. Werkgevers dragen deze reserveringen over aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds dat behoort tot hun branche. Zodoende worden opleidingen mogelijk gemaakt. Wanneer uw organisatie is aangesloten bij een branche organisatie, dan bestaan er diverse mogelijkheden voor tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Wilt u meer weten over deze regelingen en de aanvraagprocedure, neem dan contact op met een van de hieronder vermelde fondsen. Wordt uw branche niet genoemd vraag dan meer informatie bij de branche-organisatie waarbij uw bedrijf is aangesloten.

AGF Groothandelsfonds
Prins Mauritsplein 1a
2582 NA Den Haag
telefoon: 070-3548593

Cesmetel A+O (Metalektrol)
Postbus 407
2260 AL Leidschendam
telefoon: 070-3171980

Liftgroup
Hogeweg 39C
5301 LJ Zaltbommel
telefoon: 0418-511344

NBC (Nederlands Bakkerij Centrum)
Postbus 360
6700 AJ Wageningen
telefoon: 0317-471212

OTIB (Technisch installatiebedrijf)
Postbus 416
3440 AK Woerden
telefoon: 079-3251515

OFP (Opleidingfonds Pluimveevlees)
Postbus 331
3990 GC Houten
telefoon 030-6355250

OOI (isolatiebedrijven)
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein
telefoon: 030-6300404

OOM (kleinmetaal)
Postbus 15
2390 AA Hazerswoude Dorp
telefoon: 0172-521500

SSWM (Meubelindustrie en interieurbouw)
Postbus 452
3440 AL Woerden
telefoon: 0348-410468

SSWT (Stichting Scholings- en werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie)
Postbus 24
1400 AA Bussum
telefoon: 035-6947074

Colland
Postbus 254
2700 AG Zoetermeer
telefoon: 0900-1656565

SOL (Levensmiddelenindustrie)
Postbus 601
6710 BP Ede
telefoon: 0318-649580

PVF ACHMEA FKB (technische groothandel)
Postbus 9251
1006 AG Amsterdam
telefoon: 020-6074499

SOOB (transport)
p/a PVF Achmea
Postbus 9251
1006 AG Amsterdam
tel. 0900-1964 (€ 0,13 p/m)

Stichting WESP (houthandel)
Vijzelmolenlaan 1
3447 GX Woerden
telefoon: 0348-431385

Stichting SWEF (schildersbranche)
Postbus 76
2740 AB Waddinxveen
Telefoon: 0182-641127

VACO SVOB (bandenbranche)
Postbus 33
2333 CM Leiden
Telefoon: 071-5686940

VAPRO (Vakopleiding procesindustrie)
Overgoo 1
2266 JZ Leidschendam
telefoon: 070-3209388

VOC (Vakopleiding carrosseriebedrijf)
Postbus 294
2170 AG Sassenheim
telefoon: 0252-242320