Deze opleiding is bedoeld voor personen die risicovol werk verrichten in (petro)chemische bedrijven, en op werkplekken waar gevaarlijke gassen en dampen kunnen vrijkomen.

Indien een medewerker tijdens de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden wordt blootgesteld aan schadelijke gassen en dampen, dan dient de mate van blootstelling te worden beoordeeld om vervolgens gepaste maatregelen te nemen.

Wilt u leren hoe u Ex-Ox-Tox metingen zelfstandig kunt uitvoeren? En hoe u de uitkomsten hiervan kunt intepreteren en daarna juist kunt handelen? Schrijf u dan nu in voor deze opleiding. Alltrain verzorgt het gehele traject: van opleiding tot certificaat.

Trainingsprogramma

Onderwerpen die tijdens de opleiding worden behandeld, zijn:
– wet- en regelgeving
– gasmeten
– toxische stoffen
– chemiekaart
– gezondheidsrisico’s
– controleren van een meting
– beoordelen van een meting
– opstellen van meetplan/-strategie

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte, waardoor de opleiding een interactief karakter krijgt.

Opleidingsduur

De opleiding ‘Gasmeten Ex-Ox-Tox’ duurt één lesdag.

Voor meer informatie over deze opleiding vragen wij u contact op te nemen met een van onze medewerkers via info@psalltrain.nl of 085-2736434.

Doelstelling

Tijdens deze opleiding wordt u getraind in het zelfstandig uitvoeren van metingen van (toxische) gassen en zuurstoffen, en weet u de meetgegevens te interpreteren.

Gewenste voorkennis en studiebelasting

Voor deze opleiding bestaan geen specifieke toelatingseisen.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de opleiding ontvangt u een hand-out.

Examen en certificaat

Na afloop van de opleiding legt u een competentietoets af. Als u de toets met positieve deelname heeft afgesloten, ontvangt u van Alltrain een officieel certificaat.