Categorie: Veiligheid & Bewustwording

Vanuit de Arbowet heeft iedere organisatie de verplichting een – bij voorkeur intieme – preventiemedewerker aan te stellen. Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Een preventiemedewerker heeft kennis van de arbeidsrisico’s binnen de organisatie en is thuis in de praktische Arbo-aspecten. Een preventiemedewerker hoeft […]

Meer lezen

De Arbowet schrijft voor dat bedrijven verplicht zijn om voorlichting te verzorgen op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden. Deze informatievoorziening moet gerelateerd zijn aan de werkplek en aan de taakinhoud van de medewerkers. Alltrain verzorgt op maat gemaakte opleidingen waarbij u als leidinggevende inzicht krijgt in de risico’s en gevolgen van onveilig gedrag. Wij […]

Meer lezen

Veiligheidsbewustzijn is belangrijk in ieder bedrijf: een werknemer die bewust is van de mogelijke risico’s bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden, gedraagt zich anders dan een werknemer die geen idee heeft. Wilt u weten hoe u op de juiste manier de veiligheidsbewustwording kunt vergroten? Schrijf u dan nu in voor deze opleiding. Alltrain verzorgt het […]

Meer lezen

De Arbowet schrijft voor dat bedrijven verplicht zijn om voorlichting te verzorgen op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden. Deze informatievoorziening moet gerelateerd zijn aan de werkplek en aan de taakinhoud van de medewerkers. Tijdens deze opleiding leert u als medewerker wat uw taak is binnen de veiligheidscultuur van uw bedrijf. Een ongeluk zit immers […]

Meer lezen