Deze opleiding is bedoeld voor personen die werkzaamheden uitvoeren in of nabij verontreinigde grond en (grond)water. Denk hierbij aan grondwerkers, machinisten, kabelleggers, etc. De werkzaamheden die zij uitvoeren, brengen risico’s met zich mee.
Als deelnemer leert u om risico’s tijdig te signaleren en te kunnen vermijden. Tijdens de opleiding wordt de nadruk gelegd op het nemen van verantwoordelijkheid – om zo de veiligheid te waarborgen – en het reageren met passende maatregelen.

Wilt u leren om tijdig de risico’s in de verontreinigde grond te signaleren? Schrijf u dan nu in voor deze opleiding. Alltrain verzorgt het gehele traject: van opleiding tot certificaat.

Trainingsprogramma

Onderwerpen die tijdens de opleiding worden behandeld, zijn:
– bodemonderzoek
– (Arbo)wetgeving
– Crow-publicatie 132
– gebruik PID/gasmeter
– V&G-plan en logboek
– luchtkwaliteitsmetingen
– veiligheid
– gevaarlijke stoffen
– persoonlijke beschermingsmiddelen

Opleidingsduur

De opleiding ‘Operationeel Medewerker Bodemsanering (OPM) duurt één lesdag.

Doelstelling

Na deze opleiding heeft u de vereiste kennis en vaardigheden, zoals vermeld in de publicatie 132 van CROW. Daarnaast bent u zich meer bewust van de risico’s, risicopreventie en (de mogelijke) veiligheidsmaatregelen.

Gewenste voorkennis en studiebelasting

Voor deze opleiding bestaan geen specifieke toelatingseisen.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de opleiding ontvangt u een hand-out.

Examen en certificaat

Na afloop van de opleiding legt u een competentietoets af. Als u de toets met positief resultaat heeft afgesloten, ontvangt u van Alltrain het certificaat ‘Operationeel Medewerking Bodemsanering’.