Veiligheidsbewustzijn is belangrijk in ieder bedrijf: een werknemer die bewust is van de mogelijke risico’s bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden, gedraagt zich anders dan een werknemer die geen idee heeft.

Wilt u weten hoe u op de juiste manier de veiligheidsbewustwording kunt vergroten? Schrijf u dan nu in voor deze opleiding. Alltrain verzorgt het gehele traject: van opleiding tot certificaat.

Trainingsprogramma

Onderwerpen die tijdens de opleiding worden besproken, zijn:
– gevaren en risico’s
– risicobeheersing
– maatregelen (middelen, PBM’s en houding)
– specifieke situaties

Daarnaast worden enkele praktijkfoto’s besproken en situaties nagebootst.

Opleidingsduur

De opleiding ‘Veiligheid bewust in de praktijk’ duurt één lesdag

Toets en certificaat

Na afloop van de opleiding legt u een competentietoets af. Onze ervaren en vakbekwame docenten zien erop toe dat u deze toets goed voorbereid kunt afleggen. Als u de toets met positieve deelname heeft afgesloten, ontvangt u van Alltrain een officieel certificaat met een geldigheidsduur van drie jaar.

Doelstelling

Door het volgen van deze opleiding wordt de deelnemer bewust gemaakt van de risico’s tijdens het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden. Hierdoor wordt de veiligheid binnen de betreffende organisatie vergroot.

Gewenste voorkennis en studiebelasting

Niet van toepassing.

Lesmateriaal

Niet van toepassing.

Examen en certificaat

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven waardoor de opleiding een interactief karakter heeft. U wordt hierdoor gemotiveerd om actief aan de opleiding deel te nemen.