Deze opleiding is voor personen die tijdens hun werkzaamheden gebruik maken van een heftruck. Hierbij is het belangrijk om aandacht te besteden aan veiligheid. Bovendien is een onderneming – in het kader van de Arbowet – verplicht om de betreffende werknemers grondig te instrueren, ook met betrekking tot de heftruck en veiligheid.
Tijdens de opleiding ligt de nadruk op de controle en veilig gebruik maken van de heftruck. Onder leiding van een vakbekwame docent wordt met de heftruck geoefend.
Tijdens het praktische deel van de opleiding wordt onder andere aandacht besteed aan de rijklaarcontrole, het stelling rijden en het laden en lossen.

Wilt u veilig leren werken met een heftruck? Schrijf u dan nu in voor deze opleiding. Alltrain verzorgt het gehele traject: van opleiding tot certificaat.

Trainingsprogramma

Onderwerpen tijdens deze opleiding zijn:
– basiskennis van de machines
– zwaartekracht en balans
– heftrucks en hulpmiddelen
– rijden met een heftruck
– belading en belasting
– techniek
– veiligheid
– rijklaarcontrole
– periodieke keuring
– lasten opnemen, verplaatsen en afzetten
– rijden op de openbare weg

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsschoenen dienen door de deelnemer zelf verzorgd te worden. Om aan te sluiten bij de praktijk wordt, bij voorkeur, gebruik gemaakt van een door de opdrachtgever(s) ter beschikking gestelde heftruck tijdens de oefeningen.

Opleidingsduur

De opleiding duurt één lesdag

Toets en certificaat

Na afloop van de opleiding legt u een competentietoets af. Onze ervaren en vakbekwame docenten zien erop toe dat u deze toets goed voorbereid kunt afleggen. Als u de toets met positieve deelname heeft afgesloten, ontvangt u van Alltrain een officieel certificaat.

Doelstelling

Na deze opleiding weet u hoe u de werkzaamheden met een heftruck veilig kunt uitvoeren en risico’s tijdens het werken met een heftruck kunt beperken.

Gewenste voorkennis en studiebelasting

Voor deze opleiding bestaan geen specifieke toelatingseisen.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de opleiding ontvangt u een hand-out.

Examen en certificaat

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven, waardoor de opleiding een interactief karakter heeft.