Deze opleiding is bedoeld voor zowel leidinggevenden als uitvoerend personeel die binnen hun functie te maken hebben met het werken langs de weg.
Werkzaamheden langs de weg brengen bepaalde risico’s en maatregelen met zich mee. Denk aan het markeren en afzetten van het werkgebied.
Om werkzaamheden aan de weg op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren, is het belangrijk dat men op de hoogte is van de regelgeving omtrent verkeersveiligheid.

Wilt u weten hoe u op de juiste manier maatregelen kunt treffen om veilig langs de weg te werken? Schrijf u dan nu in voor deze opleiding. Alltrain verzorgt het gehele traject: van opleiding tot certificaat.

Trainingsprogramma

Tijdens deze opleiding worden onderstaande onderwerpen besproken:
– inleiding
– wettelijke aspecten
– gevaren en risico’s
– risicobeheersing
– maatregelen (middelen, PBM’s en houding)
– specifieke situaties in het verkeer
– bespreken praktijkfoto’s
– bekendheid met toe te passen materialen
– enkele situaties nabootsen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen – veiligheidsschoenen en veiligheidsjas/hesje – dienen door de deelnemer zelf verzorgd te worden.

Opleidingsduur

De opleiding ‘Veilig werken langs de weg’ duurt één lesdag.

Toets en certificaat

Na afloop van de opleiding legt u een competentietoets af. Onze ervaren en vakbekwame docenten zien erop toe dat u deze toets goed voorbereid kunt afleggen. Als u de toets met positieve deelname heeft afgesloten, ontvangt u van Alltrain een officieel certificaat.

Doelstelling

Tijdens de opleiding leert u hoe u op een veilige manier werkzaamheden langs de weg kunt uitvoeren, en risico’s langs de weg kunt beperken. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van CROW 96A/B.

Gewenste voorkennis en studiebelasting

Voor deze opleiding bestaan geen specifieke toelatingseisen.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de opleiding ontvangt u een hand-out.

Examen en certificaat

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven waardoor de opleiding een interactief karakter heeft. Na positieve deelname, ontvangt de deelnemer een officieel certificaat.