Deze opleiding is voor personen die werkzaamheden uitvoeren in of nabij verontreinigde grond en (grond)water.
Tijdens deze opleiding leert u als deelnemer om risicogestuurd te werken, deze risico’s tijdig te signaleren en te kunnen vermijden. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het nemen van verantwoordelijkheid om de veiligheid te waarborgen, en het nemen van passende maatregelen.

Wilt u leren om risico’s in de verontreinigde grond tijdig te signaleren? Schrijf u dan nu in voor deze opleiding. Alltrain verzorgt het gehele traject: van opleiding tot certificaat.

Trainingsprogramma

Onderwerpen die tijdens de opleiding worden besproken, zijn:
– verantwoordelijkheden
– bodemonderzoek
– (Arbo)wetgeving
– Crow-prublicatie 132/BRL 7000-normen
– V&G-plan en logboek
– luchtkwaliteitsmetingen
– veiligheid
– gevaarlijke stoffen
– persoonlijke beschermingsmiddelen

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte die op een praktische wijze wordt gegeven, waardoor de opleiding een interactief karakter heeft.

Opleidingsduur

De opleiding ‘Deskundig leidinggevende projecten (DLP)’ duurt drie lesdagen.

Doelstelling

Na deze opleiding heeft u de vereiste kennis en vaardigheden zoals vermeld in de publicatie 132 van CROW. Daarnaast bent u zich meer bewust van de risico’s, risicopreventie en de mogelijk te nemen veiligheidsmaatregelen.

Gewenste voorkennis en studiebelasting

Voor deze opleiding bestaan geen specifieke toelatingseisen.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de opleiding ontvangt u een hand-out.

Examen en certificaat

Na afloop van de opleiding legt u een examen af. Als u het examen met positieve deelname heeft afgesloten, ontvangt u van Alltrain het DLP-certificaat.