Vanuit de Arbowet heeft iedere organisatie de verplichting een – bij voorkeur intieme – preventiemedewerker aan te stellen. Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Een preventiemedewerker heeft kennis van de arbeidsrisico’s binnen de organisatie en is thuis in de praktische Arbo-aspecten.

Een preventiemedewerker hoeft geen, op zichzelfstaande functie te zijn. De taken – welke vallen binen de functie van preventiemedewerker – kunnen taken zijn die naast de reguliere taken van een andere functie worden uitgevoerd. De kennis en vaardigheden van de preventiemedewerker dienen opgenomen te zijn in een, door iedere organisatie Arbowettelijke verplicht op te stellen en beheren, ‘risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

Wilt u leren hoe u op de juiste manier zorg kan dragen voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op uw werkvloer? Schrijf u dan nu in voor de basisopleiding ‘Preventiemedewerker’. Alltrain verzorgt het gehele traject: van opleiding tot certificaat.

Trainingsprogramma

Onderwerpen die tijdens de basisopleiding worden behandeld, zijn:
– de Arbowet en -regelgeving
– takenpakket preventiemedewerker, of medewerkers met preventietaken
– positie binnen de organisatie (directie, medewerkers, ondernemingsraad)
– inhoud en betrokkenheid bij vormgeving Arbo- en verzuimbeleid
– risico-inventarisatie en -evaluatie
– voorlichting en onderricht
– ongevallen en bijna-ongevallen
– de Arbozorg binnen uw organisatie
– zoeken en vinden van Arbo-informatie
– adviseren, communiceren, rapporteren en inspecteren
– persoonlijke beschermingsmiddelen

Opleidingsduur

De basisopleiding duurt twee lesdagen.

Vaardigheden

Tussen de lesdagen zit een ruimte van twee à drie weken, zodat u als deelnemer de mogelijkheid hebt om kennis en opgedane vaardigheden via een huiswerkopdracht toe te passen binnen de organisatie.
Door het presenteren van de huisopdracht wordt tevens vaardigheid opgedaan in communicatie en presentatie.

Doelstelling

U wordt opgeleid zodat u binnen u organisatie alle taken, voorwaarden en verantwoordelijkheden als preventiemedewerker kent in de theorie én weet hoe in de praktijk toe te passen.

Gewenste voorkennis en studiebelasting

Bij voorkeur heeft u als deelnemer enige kennis van het RI&E plan binnen uw organisatie.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de opleiding ontvangt u het lesmateriaal van ons.

Examen en certificaat

Er is een gekozen voor een interactieve wijze van lesgeven, waarbij theorie wordt afgewisseld met kleine opdrachten. De deelnemers ontvangen na positieve deelname aan de opleiding het certificaat ‘Preventiemedewerker.