Wanneer u ziet dat iemand in de rij bij de kassa in elkaar zakt, op straat een epileptische aanval krijgt, of uw collega onwel wordt, dan ben u degene die eerste hulp kan verlenen.
Een ongeval kan zomaar plaatsvinden. Bij ernstige ongevallen zijn het de eerste seconden die tellen. Het is dan ook van levensbelang om te weten hoe u eerste hulp moet verlenen bij ongevallen.

Wilt u leren hoe u op de juiste manier moet handelen bij een ongeval? Schrijf u dan nu in voor de basisopleiding ‘EHBO conform Oranje Kruis’. Alltrain verzorgt het gehele traject: van opleiding tot certificaat.

Trainingsprogramma

Onderwerpen die worden behandeld tijdens de opleiding zijn:
– stoornissen van het bewustzijn
– stoornissen van de ademhaling
– stoornissen van de bloedsomloop
– reanimatie en AED
– shock
– kneuzing en verstuiking
– (brand)wonden
– botbreuken
– verband- en hulpmiddelen
– vergiftigingen
– letsel oog, neus en oor
– steken en beten

Opleidingsduur

De opleiding bestaat uit drie dagen, waarvan de eerste twee dagen aansluitend worden gegeven. De derde lesdag zal een week later plaatsvinden. De groepen bestaan gemiddeld uit tien tot twaalf deelnemers.

Geldigheid diploma

Het diploma is twee jaar geldig. Tijdens deze periode moet u een vastgesteld herhalingstraject doorlopen. Dit om uw kennis en vaardigheden up-to-date te houden en de geldigheid van het diploma te verlengen.

Bescherming

Ben je in het bezit van een geldig diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis? Dan ben je verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken wanneer je Eerste Hulp verleent. Het Oranje Kruis hecht namelijk veel waarde aan het feit dat EHBO’ers zonder belemmering of angst Eerste Hulp kunnen verlenen.

Doelstelling

Het aanleren van kennis en vaardigheden, zodat u bij ongevallen eerste hulp kunt verlenen – mogelijk levensreddend. Tijdens de opleiding leert u wat u moet doen, maar ook wat niet moet worden gedaan.

Gewenste voorkennis en studiebelasting

Tijdens de duur van de opleiding wordt van u verwacht dat u de bijgebrachte stof eigen maakt in de tussenliggende dagen.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de opleiding ontvangt u het lesmateriaal van ons.

Examen en certificaat

Het examen vindt tijdens de opleiding plaats. Na het behalen van het examen, ontvangt u als deelnemer een diploma van het Oranje Kruis. Het diploma is twee jaar geldig.