De opleiding VOP VIAG (Voldoende Onderricht Persoon Veiligheidsinstructies Aardgas) is bedoeld voor personen die aan/in de omgeving van gasnetten hun werkzaamheden verrichten. Deze werknemers moeten regelmatig instructies krijgen over de gevaren die zij tegen kunnen komen.
Deze opleiding geeft invulling aan de door de Arbowet verplichte instructie.

Een VOP (Voldoende Onderricht Persoon) Laagspanning mag werkzaamheden van beperkte omvang en risico aan elektrische installaties uitvoeren. Voorafgaand aan de werkzaamheden ontvangt u als deelnemer instructies van een vakbekwaam persoon. De VOP is daardoor in staat om gevaren te voorkomen die door elektriciteit worden veroorzaakt.

Wilt u voldoen aan de eisen van VOP VIAG? Schrijf u dan nu in voor deze opleiding. Alltrain verzorgt het gehele pakket: van opleiding tot certificaat.

Trainingsprogramma

Onderwerpen die tijdens de opleiding worden behandeld, zijn:
– wet- en regelgeving & Arbobesluit
– gastechnische werkzaamheden
– niet-gastechnische werkzaamheden
– bediening van hoofdkranen
– veiligheidsmaatregelen
– persoonlijke beschermingsmiddelen
Tevens bestaat de opleiding uit een praktijkgedeelte.

Opleidingsduur

De opleiding ‘VOP VIAG’ duurt één lesdag.

Doelstelling

Na deze opleiding heeft u voldoende kennis voor de VIAG-eisen, behorend bij de functie Voldoende Onderricht Persoon VIAG (VOP VIAG).

Gewenste voorkennis en studiebelasting

Voor deze opleiding bestaan geen specifieke toelatingseisen.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de opleiding ontvangt u een hand-out.

Examen en certificaat

De opleiding wordt afgesloten met het afnemen van een Stipel examen. Als het examen met positief resultaat is voltooid, ontvangt u van Alltrain een certificaat. De geldigheidsduur van dit certificaat is drie jaar.