De bosmaaier is een onmisbaar hulpmiddel om kleine oppervlakten of randen te maaien. Het lijkt ongevaarlijk maar niets is minder waar. Door onzorgvuldig gebruik van de bosmaaier kan ernstig letsel worden veroorzaakt. Denkt u maar eens aan opspattende stenen, de verkeerde gebruikshouding of oogletsel door onzorgvuldig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is daarom belangrijk om goed voorbereid aan het werk te gaan.

De Arbowet schrijft voor dat medewerkers die dit soort apparaten gebruiken regelmatig geïnstrueerd moeten worden over het gebruik hiervan. Wilt u veilig leren werken met een bosmaaier? Schrijf u dan nu in voor deze opleiding. Alltrain verzorgt voor u het gehele traject; van de opleiding tot het certificaat.

Trainingsprogramma

Onderwerpen die tijdens deze opleiding worden behandeld, zijn:
– uitleg over verschillende typen bosmaaiers
– onderhoud van de bosmaaier
– gebruik van de bosmaaier
– Arbowetgeving en veiligheid
– (de)montage van de bosmaaier
– persoonlijke beschermingsmiddelen
– scherp houden van de zaagbladen
– omgevingsveiligheid

Naast de theorie bestaat de opleiding ook uit praktijkoefeningen.

Opleidingsduur

De opleiding ‘Veilig werken met de bosmaaier’ duurt één lesdag.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Helm met gelaatscherm, veiligheidsschoenen en een beschermende broek dienen door u als deelnemer zelf verzorgd te worden.
Om aan te sluiten bij de praktijk wordt tijdens de oefeningen bij voorkeur gebruik gemaakt van, door de opdrachtgever(s) ter beschikking gestelde, bosmaaiers.

Doelstelling

U wordt tijdens de opleiding bekend en vertrouwd gemaakt met het veilig en verantwoord werken met een bosmaaier. Daarnaast leert u hoe u risico’s tijdens het werken kunt beperken.

Gewenste voorkennis en studiebelasting

Voor deze opleiding bestaan geen specifieke toelatingseisen.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de opleiding ontvangt u een hand-out.

Examen en certificaat

Na afloop van de opleiding legt u een competentietoets af. Als u de toets met positieve deelname heeft afgesloten, ontvangt u van Alltrain een officieel certificaat.