De VCA-opleiding ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)’ is bedoeld voor leidinggevenden en ZZP’ers – zoals ploegleiders en voormannen. Werken en leiding geven op werkplekken met een verhoogd risico op lichamelijk letsel, vraagt om een diploma.

Wilt u leren hoe u op de juiste manier maatregelen kunt treffen om veilig te werken? Schrijf u dan nu in voor de opleiding VOL-VCA.
Alltrain verzorgt voor u het gehele traject: van de opleiding tot met het certificaat.

Trainingsprogramma

De opleiding bestaat uit een theorie- en examengedeelte.
Het theoriegedeelte wordt op een praktische wijze gegeven. Het lesmateriaal is in samenvattingen uitgewerkt. Hierdoor is de omvang van het lesmateriaal beperkt tot hetgeen wat echt van belang is. Het theoriegedeelte wordt afgesloten door het maken van enkele interactieve proefexamens en het officiële, schriftelijke examen.

Onderwerpen tijdens deze opleiding zijn:
– arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving
– ongevaltheorieën, risico’s en preventie
– bevorderen veilig werken
– veiligheidsprocedures
– risicoanalyse en gevarenbronnen
– bedrijfsnoodplan
– gevaarlijke stoffen
– brand- en explosiegevaar
– machines, gereedschap en elektriciteit
– hijsen en heffen
– werken op hoogte
– persoonlijke bescherming
– werkvergunningen en besloten ruimten

Opleidingsduur

Variant 1: één dag klassikaal (in combinatie met een halve dag zelfstudie vooraf)
Variant 2: anderhalve dag klassikaal

Certificaat

Als het examen met positief resultaat is voltooid, ontvangt u van Alltrain een certificaat. De geldigheidsduur van dit certificaat is tien jaar.

Doelstelling

Tijdens de opleiding leert de deelnemer hoe hij zijn werkzaamheden veilig kan (laten) uitvoeren. Daarnaast leert de deelnemer hoe hij zijn medewerkers kan motiveren om veilig en verantwoord te werken.

Gewenste voorkennis en studiebelasting

Indien u kiest voor de variant één dag klassikale opleiding VOL-VCA (met aansluitend examen) wordt een halve dag zelfstudie geadviseerd. Een studiewijzer wordt bij het lesmateriaal toegevoegd.

Lesmateriaal

U ontvangt het lesmateriaal voor aanvang.

Examen en certificaat

De opleiding wordt afgesloten met het afnemen van een examen door een onafhankelijk examenbureau. Om het examen positief af te sluiten, dienen minimaal 49 van de 70 meerkeuzevragen goed te worden beantwoord.