Een hartstilstand kan optreden als gevolg van een hartinfarct. Het hart kan daarnaast ook ongecontroleerd gaan trillen zonder dat het bloed wordt rondgepompt (fibrilleren).
Dit overkomt ongeveer 11.000 mensen per jaar. Dat zijn dertig personen per dag! Snel en adequaat ingrijpen mede met behulp van een AED (Automatische Externe Defibrillator) kan in deze situatie levens redden.

Het is bewezen dat – met behulp van een AED – de overlevingskans in de eerste zes minuten van een hartstilstand of fibrilleren van het hart met 58 procent toeneemt. Hierdoor is het gebruik maken van een AED eigenlijk onontbeerlijk. U kunt namelijk niet zien van de buitenkant of het hart van een slachtoffer stilstaat of niet. Een AED meet dit voor u en geeft, waar nodig, een pulse om het hart weer op gang te brengen in een normaal ritme.

Bent u onbekend met de bediening en werking van de Automatische Externe Defibrillator (AED)? Wilt u leren hoe u een AED moet bedienen? Wilt u uw kennis verbreden?
Schrijf u dan nu in voor deze opleiding. Alltrain verzorgt het gehele traject: van opleiding tot certificaat.

Trainingsprogramma

Tijdens de opleiding ‘AED’ worden de volgende onderwerpen behandeld:
– benaderen van een slachtoffer
– beoordelen van het bewustzijn en de ademhaling
– uitvoeren van een hartmassage en beademing
– stabiele zijligging
– veilig gebruiken van de AED

Geldigheid certificaat

Het AED certificaat is één jaar geldig.

Doelstelling

Na de opleiding ‘AED’ weet u wanneer reanimatie nodig is en hoe u dit moet uitvoeren. Daarnaast leert u hoe u met een AED apparaat moet werken.

Gewenste voorkennis en studiebelasting

Niet van toepassing.

Examen en certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een competentietoets. Na een positief eindresultaat, ontvangt u van Alltrain een certificaat.