Vanuit de Arbowet is de werkgever verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Dit kan door een online opleiding: e-Learning & Praktijk ‘Bedrijfshulpverlening (BHV)’.
Wilt u leren hoe u op een juiste manier kan handelen bij een incident? Wilt u liever de theorie thuis doornemen? Schrijf u dan nu in voor de e-Learing & Praktijk ‘Bedrijfshulpverlening (BHV)’. Alltrain verzorgt het gehele traject: van opleiding tot certificaat.

Trainingsprogramma

Onderwerpen die tijdens deze e-Learning worden besproken, zijn:
– algemene informatie en regelgeving
– behandelen van breuken, shock en ontwrichtingen
– stabiele zijligging
– aanleggen van noodverband
– reanimatie
– omgaan met een AED
– algemene informatie over brand
– het onderscheiden van soorten brand
– blusmiddelen
– evacueren
– begeleiden van professionele hulpdiensten

Certificaat

Tijdens de praktijkdag worden uw praktijkverrichtingen beoordeeld. Daarnaast wordt deze dag afgesloten met een examen, bestaande uit meerkeuzevragen.
Wanneer alles met een positief resultaat is afgesloten, ontvangt u van Alltrain een certificaat en een legitimatiepas met een geldigheidsduur van één jaar.
U kunt de geldigheid jaarlijks verlengen door een herhalingscursus BHV te volgen. Zo blijft u geregistreerd staan als officieel BHV’er.

Doelstelling

U wordt opgeleid in het uitvoeren van de taken van bedrijfshulpverlener, zoals het alarmeren, ontruimen en evacueren, het blussen, en het verrichten van levensreddende eerste hulp.

Gewenste voorkennis en studiebelasting

U neemt zelf de theorie door in uw eigen tempo, plaats en tijd.

Lesmateriaal

U ontvangt een e-mail met inlogcode die u toegang geeft tot de lesstof. Aan de hand van voorbeelden, tekst en video’s worden er praktijksituaties geschetst.

Examen en certificaat

De e-Learning bestaat uit vier modules. Elke module wordt afgesloten met een toets. Wanneer alle toetsen zijn gehaald, kunt u een toelatingscertificaat uitprinten. Deze geeft toegang tot de praktijkdag.