Vanuit de Arbowet is de werkgever verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Dit kan door een online opleiding: e-Learning ‘Bedrijfshulpverlening (BHV)’.
Wilt u leren hoe u op een juiste manier kan handelen bij een incident? Schrijf u dan nu in voor de e-Learing ‘Bedrijfshulpverlening (BHV)’. Alltrain verzorgt het gehele traject: van opleiding tot certificaat.

Trainingsprogramma

Onderwerpen die tijdens deze e-Learning worden besproken, zijn:
– algemene informatie en regelgeving
– behandelen van breuken, shock en ontwrichtingen
– stabiele zijligging
– aanleggen van noodverband
– reanimatie
– omgaan met een AED
– algemene informatie over brand
– het onderscheiden van soorten brand
– blusmiddelen
– evacueren
– begeleiden professionele hulpdiensten

Doelstelling

U wordt opgeleid in het uitvoeren van de taken van bedrijfshulpverlener, zoals het alarmeren, ontruimen en evacueren, het blussen, en het verrichten van levensreddende eerste hulp.

Gewenste voorkennis en studiebelasting

U neemt zelf de theorie door, in uw eigen tempo, plaats en tijd.

Lesmateriaal

U krijgt een e-mail met inlogcode die u toegang geeft tot de lesstof. Aan de hand van voorbeelden, tekst en video’s worden er praktijksituaties geschetst.

Examen en certificaat

De e-Learning bestaat uit vier modules. Elke module sluit af met een toets.