De BHV module ‘Ontruiming en communicatie’ is bedoeld voor personen die BHV’er willen worden, maar die al in het bezit zijn van een geldig diploma ‘Eerste Hulp’ van het Oranje Kruis. Deze deelnemers kunnen ontheffing krijgen voor de module ‘Eerste Hulp’ maar komen wel in aanmerking voor een compleet BHV certificaat.

Trainingsprogramma

Tijdens de module komen de volgende onderwerpen aan bod:
– beperken en bestrijden van een beginnende brand
– alarmeren van personen
– evacueren van personen
– communicatie, o.a. het onderhouden van verbindingen met hulpverleningsorganisaties

Geldigheid certificaat

Het certificaat van de BHV module ‘Ontruiming en communicatie’ is een jaar geldig.

Doelstelling

Naast de theorie – hoe een brand ontstaat en zich ontwikkelt – wordt de deelnemer ook geleerd met welke middelen en op welke wijze een brand kan worden geblust.

Gewenste voorkennis en studiebelasting

Voor deze module bestaan geen specifieke toelatingseisen.

Lesmateriaal

Niet van toepassing.

Examen en certificaat

De module wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Na een positief eindresultaat ontvangt u van Alltrain een certificaat.