In de BHV module ‘Levensreddende Eerste Hulp (LEH)’ leer je om gevaarlijke situaties te herkennen, de juiste noodzakelijke verzorging te bieden aan slachtoffers en adequaat te handelen.
Na het volgen van de module kan de BHV’er optreden bij een ongeval.

Trainingsprogramma

De volgende onderwerpen worden tijdens de module besproken:
– ademhalingsstoornissen
– bewustzijnstoornissen
– bloedsomloopstoornissen (reanimatie) inclusief gebruik AED
– shock
– uitwendige bloedingen
– uitwendige wonden
– botbreuken
– brandwonden
– oogletsel

Doelstelling

Na de BHV module ‘Levensreddende Eerste Hulp’ kan u optreden bij een ongeval

Gewenste voorkennis en studiebelasting

Voor deze module bestaan geen specifieke toelatingseisen.

Lesmateriaal

Niet van toepassing.

Examen en certificaat

De BHV module wordt afgesloten met een theorie-examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u van Alltrain een certificaat.