De inhoud van deze website alsmede de inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Alltrain is vermeld niet geheel volledig, juist of compleet is. De informatie op de website wordt met regelmaat aangevuld en/of aangepast. Alltrain behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Alltrain niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze website via Internet verzonden worden. Alltrain sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de inhoud van deze website.

Links naar andere websites zijn alleen bedoeld om de bezoeker te wijzen op het bestaan van deze websites. Alltrain kan niet instaan voor de inhoud van deze websites.